Освітня програма


Академія Майбутніх Лідерів

N

Англійська та китайська розмовні мови

N

Емоційний інтелект та керування емоціями

N

Самоорганізація та самомотивація

N

Критичне, стратегічне та системне мислення

Перший рік підготовки

Осінній цикл

Самоменеджмент

Мета: навчити підлітка практичним навичкам з самоорганізації та само-мотивації.

Опис: вивчаються базові навички з організації часу, організації проектів та  психологічних методів з самомотивації.

Кількість годин на тиждень:
онлайн – 1 год;
очно – 1 год.

Ділова англійська мова

Мета: розвити у підлітка впевненість при розмові англійською мовою та розширити словниковий запас.

Опис: закріплюються граматика та словниковий запас на рівні A2, дискусія та активне слухання.

Кількість годин на тиждень:
онлайн – 4 год;
очно – 0 год.

Акторська майстерність

Мета: закріпити у підлітка методи розпізнавання емоцій, способи реакції на них та прийоми по їх відтворенню.

Опис: під час навчання робиться акцент на емоційному інтелекті та засобам по контролю як власних так чужих емоцій.

Кількість годин на тиждень:
онлайн – 0 год;
очно – 2 год.

Зимовий цикл

Швидкочитання

Мета: навчити підлітка методам швидкого і цілісного сприйняття візуальної інформації, переважно у вигляді тексту.

Опис: засвоюються основні способи сприйняття та аналізу інформації, її організація та викладення.

Кількість годин на тиждень:
онлайн – 1 год;
очно – 1 год.

Ділова англійська мова

Мета: розвити у підлітка впевненість при розмові англійською мовою та розширити словниковий запас.

Опис: закріплюються граматика та словниковий запас на рівні A2, дискусія та активне слухання.

Кількість годин на тиждень:
онлайн – 3 год;
очно – 0 год.

Китайська мова та культура

Мета: розширити у підлітка уявлення про китайську культуру та традицій, навчити основам офіційної розмовної китайської мови.

Опис: вивчається латинська транслітерація піньїнь, китайські традиції, тони та словниковий запас на рівні A1.

Кількість годин на тиждень:
онлайн – 1 год;
очно – 0 год.

Риторика

Мета: навчити підлітка коректно користуватися вимовою та інтонацією та навчити його методам переконання.

Опис: вивчаються методи переконання та мотивації інших використовуючи як оральні та і вербальні засоби.

Кількість годин на тиждень: онлайн – 0 год; очно – 2 год.

Весняний цикл

Цифрова грамотність

Мета: навчити підлітка різним способам використання різноманітних цифрових пристроїв та програмного забезпечення.

Опис: протягом курсу академіки знайомляться з багатьма сферами діяльності в інформаційних технологіях.

Кількість годин на тиждень:
онлайн – 1 год;
очно – 1 год.

Ділова англійська мова

Мета: розвити у підлітка впевненість при розмові англійською мовою та упорядкувати словниковий запас.

Опис: закріплюються граматика та словниковий запас на рівні B1, дискусія та активне слухання.

Кількість годин на тиждень:
онлайн – 2 год;
очно – 0 год.

Китайська мова та культура

Мета: розширити у підлітка уявлення про китайську культуру та традицій, навчити основам офіційної розмовної китайської мови.

Опис: вивчається латинська транслітерація піньїнь, китайські традиції, тони та словниковий запас на рівні A1.

Кількість годин на тиждень:
онлайн – 2 год;
очно – 0 год.

Ораторська майстенрність

Мета: навчити підлітка спілкуватися з аудиторією, утримувати увагу, розставляти акценти та впевненості перед натовпом.

Опис: в курсі застосовуються як безпосередньо методи ораторського мистецтва так і з акторської майстерності.

Кількість годин на тиждень:
онлайн – 0 год;
очно – 2 год.

Другий  рік підготовки

Осінній цикл

Цифровий маркетинг

Мета: навчити підлітка практичним навичкам з цифрового маркетингу, його видів та форм реалізації, способів подачі інформації.

Опис: під проходження курсу академіки створюють сайт під супроводом провідного спеціаліста.

Кількість годин на тиждень: онлайн – 1 год; очно – 1 год.

Ділова англійська мова

Мета: розвити у підлітка впевненість при розмові англійською мовою та упорядкувати словниковий запас.

Опис: закріплюються граматика та словниковий запас на рівні B1, дискусія та активне слухання.

Кількість годин на тиждень:
онлайн – 1 год;
очно – 1 год.

Китайська мова та культура

Мета: розширити у підлітка уявлення про китайську культуру та традицій, навчити основам офіційної розмовної китайської мови.

Опис: вивчається латинська транслітерація піньїнь, китайські традиції, тони та словниковий запас на рівні A2.

Кількість годин на тиждень:
онлайн – 2 год;
очно – 0 год.

Критичне мислення

Мета: розвинути у підлітка навичку до критичного аналізу та синтезу контенту (інформації) та формування аргументованих суджень.

Опис: вивчаються та закріплюються на практиці методи роботи з інформацією, її перевірку на достовірність.

Кількість годин на тиждень:
онлайн – 1 год;
очно – 1 год.

Зимовий цикл

Фінансова грамотність

Мета: навчити підлітка розумінню, що таке економіка, як працюють фінанси, механізмів ведення бізнесу та бізнес-планування.

Опис: під час курсу підлітки засвоюють зміст та різницю заощадження, інвестування та благодійності.

Кількість годин на тиждень:
онлайн – 0 год;
очно – 2 год.

Ділова англійська мова

Мета: розвити у підлітка впевненість при розмові англійською мовою та упорядкувати словниковий запас.

Опис: закріплюються граматика та словниковий запас на рівні B2, дискусія та активне слухання.

Кількість годин на тиждень:
онлайн – 2 год;
очно – 0 год.

Китайська мова та культура

Мета: розширити у підлітка уявлення про китайську культуру та традицій, навчити основам офіційної розмовної китайської мови.

Опис: вивчається латинська транслітерація піньїнь, китайські традиції, тони та словниковий запас на рівні A2.

Кількість годин на тиждень:
онлайн – 2 год;
очно – 0 год.

Стратегічне мислення

Мета: навчити  підлітка методам теорії гри, ціле-полягання, як досягати цілі та способів стратегічного планування.

Опис: під час навчання академіки засвоюють на практиці всі життєві етапи проекту і виконують власний.

Кількість годин на тиждень: онлайн – 1 год; очно – 1 год.

Весняний цикл

Суспільствознавство

Мета: навчити підлітків соціально відповідального лідерства та розширити їх вміння то взаємодії зі своїми соціальними групами.

Опис: ознайомитись з прикладами видатних лідерів в історії та соціальній у якій вони діяли.

Кількість годин на тиждень:
онлайн – 1 год;
очно – 1 год.

Ділова англійська мова

Мета: розвити у підлітка впевненість при розмові англійською мовою та упорядкувати словниковий запас.

Опис: закріплюються граматика та словниковий запас на рівні B2, дискусія та активне слухання.

Кількість годин на тиждень:
онлайн – 1 год;
очно – 1 год.

Китайська мова та культура

Мета: розширити у підлітка уявлення про китайську культуру та традицій, навчити основам офіційної розмовної китайської мови.

Опис: вивчається латинська транслітерація піньїнь, китайські традиції, тони та словниковий запас на рівні A2.

Кількість годин на тиждень:
онлайн – 2 год;
очно – 0 год.

Системне мислення

Мета: розвинути у підлітка розуміння систем та їх функціонування та взаємодії, вивчити способи впливу на систему.

Опис: протягом курсу академіки знайомляться як діє зворотній зв’язок та його значенні у діяльності систем.

Кількість годин на тиждень:
онлайн – 1 год;
очно – 1 год.

Долучитися до академії

Академія Майбутніх Лідерів запрошує на навчання підлітків, щоб розкрити їх потенціал.

Ти можеш, ще не відкрити в собі талант, ми тобі допоможемо,  але в тебе повинна бути мрія.

 

Більше про наші результатизареєструватись на пробне заняття